субота, 4. октобар 2014.

Ugovor sa narodomImajući u vidu generalno nepovjerenje građana prema političarima, poslovičnu neodogovornost izabranih prema onima koji su ih izabrali, nepostojanje mehanizama kontrole naroda nad izabranim predstavnicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, građanima koji glasaju za kandidate koalicije BORCI ZA NOVU POLITIKU, kao garanciju, nudimo
UGOVOR SA NARODOM
o obavezama izabranih kandidata
Za glas koji daju koaliciji BORCI ZA NOVU POLITIKU, mi kandidati za narodne poslanike ove koalicije obavezujemo se da ćemo u Narodnoj skupštini Republike Srpske inicirati i insistirati na rješavanju sljedećih pitanja:
Član 1.
Zahtjevaćemo donošenje Zakona o nezastarjevanju krivičnih djela ratnog profiterstva, nezakonite privatizacije i zloupotrebe stare devizne štednje, kao i reviziju zakona koji su omogućili pljačku i otimanje društvene, državne i privatne imovine, kako bi svi koji su počinili krivična djela odgovarali pred nadležnim sudovima, a ne bili abolirani zbog navodne „zastare“ ovih krivičnih djela.
Član 2.
Insistiraćemo na zakonitom i efikasnom oduzimanju nelagalno stečene imovine, a na osnovu ukrštanja podataka iz poreskih prijava i evidencija nepokretnosti za 200 najvrednijih nekretnina u RS.
Član 3.
Zahtjevaćemo ograničavanje plata u javnom sektoru na maksimalan iznos od 3 prosječne plate u RS, kako bismo obezbjedili motivaciju zaposlenih u javnom sektoru da iskreno rade na povećanju plata u realnom sektoru. Obavljanje više plaćenih funkcija istovremeno biće zakonom zabranjeno. Takođe, u cilju suzbijanja nepotizma, zakonom će biti zabranjeno zapošljavanje članova uže porodice funkcionera u javnom sektoru u vrijeme trajanja njihovog mandata.
Član 4.
Insistiraćemo na hitnoj izradi SOCIJALNE KARTE RS, koja će, na jednostavan i efikasan način identifikovati lica koja nemaju nikakva primanja, te iz budžeta obezbjediti socijalnu pomoć u iznosu koji mora biti dovoljan za život. Takođe zahtjevaćemo da svi građani koji navrše 65 godina života imaju pravo na socijalnu penziju, bez obzira na to da li su ikada radili.
Član 5.
Donijećemo Zakon o pravima boračkih kategorija kojim će im se vratiti ugled i dostojanstvo i poboljšati materijalni položaj.
Član 6.
Zahtjevaćemo besplatnu zdravstvenu zaštitu za sve građane bez obzira na status i zaposlenje, odnosno zdravstvo plaćeno iz budžeta, bez potrebe da se ovjeravaju knjižice. U humanoj državi svi građani zaslužuju osnovno zdravstveno osiguranje, a ne samo oni koji imaju da plate.

Član 7.
Insistiraćemo na zakonskom rješenju koje će obavezati sve institucije javnog sektora na potpunu transparentnost u trošenju novca poreskih obveznika, tako što će se na internet stranicama ovih institucija obavezno objavljivati detaljni podaci o izvršenju budžeta na mjesečnom nivou, svi ugovori i odluke o trošenju javnih sredstava (što je najbolji lijek protiv korupcije).
Član 8.
Posebno ćemo insistirati na smanjenju administracije i ukidanju nepotrebnih birokratskih opterećanja za privredu i građane. Državni službenici moraju biti servis građana i privrede, a ne otuđena i mahom korumpirana sfera moći. Pritužbe na rad administracije i eventualne zloupotrebe moraju za posljedicu imati otpuštanje iz državne službe.
Član 9.
Tražićemo smanjenje poreza i nameta na rad do nivoa do kojeg će svakom poslodavcu biti prihvatljivo da prijavi svakog radnika i plati mu penziono i zdravstveno osiguranje, jer je to jedini efikasan način da se borimo protiv rada na crno i sive ekonomije. Mora se uvesti nulta tolerancija za izbjegavanje poreza. Ali prije toga porezi mora da postanu razumni. Nije razumno da od teško zarađenih 100 KM državi morate da date 70. Poštovanje zakona treba da se svakome isplati. Nepoštovanje zakona mora postati skupo. Zato se moraju zaštiti svi koji poštuju zakone od onih koji ih ne poštuju i od bahate države.
Član 10.
Zahtjevaćemo smanjenje birokratije na svakom koraku. Smanjenje procedura i potrebnih papira za registraciju preduzeća, plaćanje poreza, prijavu radnika, dobijanja priključka za telefon, struju, vodu, grijanje, prijavu tek rođenog djeteta. Nismo mi tu zbog njih, nego oni zbog nas, građana i privrednika kojima država treba da bude na usluzi, a ne na stalnoj smetnji. Ukinućemo redove, odugovlačenja i bespotrebna čekanja na sve što nam je iz administrativnih službi potrebno. Administracija mora da komunicira među sobom. Ako ste jedan dokument predali na jednom mjestu, ne treba da ga predajete na još deset mjesta.
Obavezujemo se da ćemo građane RS jednom mjesečno izvještavati o svojim aktivnostima preduzetim na rješavanju gore navedenih pitanja.
Obavezujemo se da ćemo, imenom i prezimenom, prozvati poslanike, izabrane funkcionere i političke stranke koji se protive rješavanju ovih pitanja.
                                                                                                U ime Boraca za novu politiku
                                                                                                Dr Tihomir Gligorić

Doboj, 3. oktobar 2014.                                                                     

Нема коментара:

Постави коментар