петак, 23. мај 2014.

ŠPIRIĆU UČINI NEŠTO ZA UGROŽENO STANOVNIŠTVO – HITNO DAJ OSTAVKU!

Nevjerovatno licemjerna je izjava Nikole Špirića da je zahtjev Uprave za indirektno oporezivanje za uvođenje skraćene procedure za humanitarne pošiljke i bezuslovno oslobađanje od carina odbijen da bi se "izbjegle veće ili bilo kakve posljedice i eventualne zloupotrebe."

Zbog ovakve nebulozne, nehumane i normalnom ljudskom umu neshvatljive odluke potpuno pogubljenog, rastrojenog i apsolutno beskorisnog Savjeta ministara BiH, trpe svi, najviše oni koji su i gladni i žedni i pored tona pomoći koje satima i danima stoje na granici.

Nevjerovatna je bahatost i drskost ovih neljudi u lakovanim cipelama, koji zasjedaju u svojim ulickanim kabinetima i donose ovako štetne i kriminalne odluke. O njihovoj odgovornosti treba govoriti kada krizna situacija prođe. Sada ih treba pod hitno natjerati da promijene ovu sramnu odluku. 

SrpskaAlternativa pokreće inicijativu i traži podršku građana i svih parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka da se od Savjeta ministara BiH zahtjeva hitna promijena odluke da sva humanitarna pomoć ide u redovnu proceduru i prihvatanje inicijative UIO od 19.05.2014. da se sve pošiljke humanitarnog karaktera bezuslovno oslobode od plaćanja carina i PDV-a i to u skraćenoj proceduri koja bi se obavila na graničnom prelazu.

уторак, 20. мај 2014.

ZAHTJEV VLASTIMA NA SVIM NIVOIMA

Države, u njenom najnegativnijem značenju nepotrebne birokratije, nezasluženih privilegija i nezarađenih naknada ima kod nas previše. Države, u njenom pozitivnom značenju dobre organizacije službi, brzine reagovanja i upravljanja resursima za opštu korist, kod nas nema ni u tragovima. To su pokazali poslednji događaji. Ogoljeno je sve, isprano muljem i smećem koje se taloži već skoro dvadeset godina.

Nakon sagledavanja stvarne slike na terenu SrpskaAlternativa od vlasti na svim nivoima:
·         zahtijeva hitno organizovanje dobrovoljaca za pomoć u čišćenju postradalih gradova, njihovo opremanje adekvatnom opremom i sredstvima za asanaciju, kako bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti (stanje na terenu, konkretno Doboju, je katastrofalno);
·         zahtijeva mobilizaciju potrebne mehanizacije za odvoženje otpada iz ugroženih područja, koji predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ogromnog broja ljudi koji trenutno čiste svoje poplavljene domove;
·         zahtijeva oštro sankcionisanje svih zloupotreba tuđe nesreće, od trgovaca koji neopravdano podižu cijene, do ostalih mešetara koji su se pojavili u ovim područjima i zarađuju na tuđoj muci - zahtjevamo hitno uspostavljanje sistema označavanja humanitarne pomoći kako se humanitarna pomoć ne bi našla u prodaji;
·         zahtijeva hitno organizovanje vozila za distribuciju pomoći ugroženima do sela i zaselaka van gradskog jezgra, jer su ti ljudi potpuno zaboravljeni i nisu u mogućnosti da dođu do centara za distribuciju pomoći;
·         zahtijeva apsolutnu transparentnost u prikupljanju i distribuciji sredstava za poplavljena područja - tražimo da se objave računi za prikupljanje pomoći i da se svakodnevno javno objavljuje stanje i utrošak sredstava na tim računima (gdje je otišla svaka marka prikupljenih sredstava).
 

петак, 2. мај 2014.

KO O ČEMU GROBAR O SAHRANI

Grobaru institucija RS, koje je podredio svojim i interesima svojih kumovskih tajkuna, sve miriše na sahranu. Pa i stvaranje širokog fronta opozicionih stranaka, udruženja i nevladinih organizacija, koji su odlučni u tome da ga spriječe da od Republike Srpske stvori svoj feud u kome će i zemlja i voda i vazduh biti u njegovom ili vlasništvu njegovih kumova.

Radi se o pitanju opstanka. A da bi opstali, mora se prestati sa sadašnjom pogubnom politikom potpune neodgovornosti, ishitrenih i avanturističkih odluka, neumjerenog zaduživanja i neumornog isisavanja novca iz budžeta od strane nemoralne vlasti.

Radi se o suštinskoj promjeni i za to je potreban širok savez svih koji smatraju da dalje ovako ne može. A ne može. Mora se istražiti kriminal prvo u najkrupnijim, a zatim i najsitnijim aferama, da bi građani ponovo mogli da vjeruju institucijama koje su se od njih odrodile i postale servis tajkunima. Mora se stvoriti sistemski ambijent za razvoj privrede i preduzetništva, da se pošten rad isplati, a nezakonito poslovanje i lov u mutnom bude preskupo i neisplativo. Moraju se obezbjediti sredstva za zbrinjavanje najugroženijih, da to ne moraju raditi mediji i humani pojedinci. I mnogo toga još, čime se aktuelna vlast ne bavi, jer je valjda previše poletna i zadovoljna sama sobom.

„Smanjenje državne regulacije, decentralizacija budžeta, ravnomjerni razvoj, odlučan obračun sa korupcijom i kriminalom, smanjenje opterećenja privrede, racionalan odnos privatnog i državnog vlasništva, realno planiranje, smanjenje javne potrošnje, sistemska podrška investicijama i zapošljavanju u realni sektor, pravična društvena preraspodjela u korist socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih potreba građana, očuvanje prirodnih resursa u većinskom državnom vlasništvu, agrarna
reforma, restrukturisanje javnih preduzeća i reforma javne uprave i lokalne samouprave.“

Svima je jasno šta treba uraditi sem njemu. On se izgleda o stanju u RS informiše putem RTRS-a koji uređuje njegov šef kabineta. Niko caru ne smije da kaže da je go. I da će sahrana koja mu se vidovito privđa biti njegova politička sahrana.