четвртак, 22. октобар 2015.

AKO NIJE KLEVETA, MORA DA JE ISTINA

Dobio sam presudu Osnovnog suda u Doboju, kojom se odbija tužba Aleksandra Deurića, Ćane Babić i Danijele Domazet,visokorangiranih službenika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, protiv mene za NARUŠAVANJE UGLEDA I PROUZROKOVANJE DUŠEVNE BOLI zbog mojih istupa u sredstvima javnog informisanja.

Evo nekih interesantnih dijelova presude:


Po svom sadržaju tužba ima odlike ,,tužbe'" karaktera, ugleda, časti i stručnosti tužilaca, što je samo njihov subjektivni osjećaj o sebi samim, a u sudskoj praksi je poznato da nema odgovornosti za mišjenje, odnosno za izneseni vrijednosni sud, jer Ustavom BiH, kao i Evropskom kovencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda. zagarantovana su svim građanima ljudska prava, među kojima i sloboda izražavanja. Takode i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, propisano je da svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, a to obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja. kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje, bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Na zvaničnom sastanku, u kabinetu predsjednika Republike Srpske, u prisustvu Milorada Dodika, Nebojše Radrnanovića, Nade Tešanovic, Srebrenke Golić, Nikole Špirića, Slavka Mitrovića, Rajka Vasića i Radovana Viškovica, konstatovano je da postoji "zemljišna mafija"·i tuženi (Tihomir Gligorić[1]) je kao direktor dobio zadatak da unutar Geodetske uprave identifikuje ko su ti ljudi i da se protiv istih preduzmu mjere, u smislu razotkrivanja, pokretanja disciplinskih postupaka i slično, tako da je činjenicu postojanja zemljišne mafije potvrdio i sam predsjednik Repu blike Srpske.

U svojstvu direktora, a na osnovu lzvještaja stručnog nadzora Uprave u 2012. godini, tuženi je podnio krivične prijave protiv Babić Ćane i Domazet Danijele, kao svojih pomoćnika, zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja u predmetima Fruktona i Banja Guber, jer su svojim radnjama počinili niz krivičnih radnji u tim predmetima, a krivične prijave se nalaze na postupanju (najvjerovatnije u ladicama[2]) kod nadležnih Okružnih tužilaštava.

Takođe je protiv Babić Ćane i Danijele Domazet uputio inicijativu Vladi Republike Srpske za njihovo razrješenje, jer od momenta saznanja za njhove nezakonite radnje, tuženi ih je udaljio iz učešća u radu kolegija Uprave i oduzeo im ovlastenja, a u cilju sprečavanja činjenja novih nezakonitih krivičnih radnji. 

Tuženi je smijenio sa mjeste v.d. šefa RUGIP PJ Banja Luka, tužioca Deurić Aleksandra. zbog njegovih obmana, davanja netačnih i selektivnih informacija i podataka tuženom kao direktoru u pojedinim predmetima koji su bili predmet interesovanja javnosti, tako da je tuženi u svojstvu direktora, npr. u TV emisiji ,,Presing'·u 2013. godini prenio javnosti polutačne i nepotpune informacije u vezi zemljišta na kome je izgrađen Muzej RS, a na osnovu podataka i mišljenja što mu je pripremiđ o Aleksandar Deurić. Takođe u medijima je njegovo ime često pominjano u vezi sa m nogim aferama i mahinacijama , pa vrijednosni sud o Aleksadru Deuriću, nije prvi put izneo tuženi. Nadalje, navodi da tužioci traže naknadu štete  po osnovu povrede ugleda, te tuženi smatra da bi oni morali dokazati postojanje ličnog ugleda, kao i njihove časti, jer povreda tog ličnog dobra, može nastati samo ukoliko tužioci imaju već stečene i formirane ove karakterne osobine.

Kako tužioci nisu dokazali osnov tužbenog zahtjeva, sud je tužbeni zahtjev tužilaca u cjelosti odbio kao nedokazan i neosnovan, u skladu sa članom 123. ZPP.  

Vezani tekstovi:
 


[1] Op. blogera
[2] Op. blogeraНема коментара:

Постави коментар